Kako da pronađete sačuvane lozinke na svom računaru

Vaš računar pamti i čuva korisnička imena i lozinke koje unosite u njega. Da li znate gde se one nalaze i kako do njih možete da dođete?   Kako da pronađete sačuvana korisnička