NVIDIA AI mogućnost pretvaranja 2D slika u 3D modele

Kada se učita 2D slika Nvidia AI ima mogućnost da predvidi više 3D elemenata kao što su oblik, geometrija, boja, tekstura i osvjetljenje   Stvaranje 3D modela može biti teško jer za