Nije zaživio ni 5G, a Huawei već razmišlja o 6G tehnologiji

Uvođenje 5G standarda mobilne telefonije i interneta, u mnogim zemljama svijeta, još uvijek je na samom početku i u fazi ranog testiranja, pa je pitanje kada će početi da se primenjuje u širim