Airtime – YouTube aplikacija za grupno gledanje videa

Korisnici aplikacije Airtime mogu da gledaju YouTube videa u društvu dok traje video poziv   YouTube je predstavio kombinaciju video konferencije i klijenta za YouTube pod imenom