Unajmili firmu za cyber-bezbjednost da provale u državni sud, a onda ih pohapsili

Ispočetka je situacija djelovala smiješno ali onda nastaje još veći apsurd, umjesto da se optužbe odbace promijenjene su u krivično djelo   Povremeno kompanije angažuju firme za