Naučnici napravili akustičnu kuku manju od zvučnog talasa

Naučnici su teoretski i eksperimentalno dokazali da se akustična kuka može formirati pomoću difrakcije zvučnog talasa na polimernoj Janus-čestici veličine nekoliko talasnih