„Skaj“ telefoni – sredstvo za kriminal ili zaštitu privatnosti

„Skaj“ telefoni omiljeni su u kriminalnim krugovima Srbije i svijeta zbog visokog stepena zaštite tekstualnih i glasovnih poruka i slika koje putem njih razmjenjuju   Ministar