Alexa pomaže u pružanju smjernica o COVID-19

Alexa će vam postaviti niz pitanja i pružiti smjernice na osnovu vaših odgovora povučenih direktno iz centara za kontrolu i prevenciju bolesti   Pandemija koronavirusa, razumljivo, kod