Možemo li spriječiti da na ratištima roboti i AI samostalno odlučuju o životu i smrti?

Austrijanci pokušavaju da uspostave regulatorni okvir i donošenja konvencije s kojom bi se zabranilo da roboti ubice na ratištima, odnosno vještačka inteligencija (AI) sami odlučuju o životu i