Prijetnje smrću programerima zbog odlaganja Cyberpunk 2077

Zavacki: "Prijetnje smrću programerima (zbog odlaganja Cyberpunk 2077) je apsolutno neprihvatljivo. Mi smo ljudi, baš kao i vi"   Cyberpunk 2077 je ponovo odložen, a reakcije fanova su,