Blizu Zemlje pronađene 24 potencijalno nastanjive planete

Zemlja je možda jedina planeta za koju znamo da je moguć život na njoj - ali to ne znači da ne postoje druge nastanjive planete   Novo istraživanje, objavljeno u naučnom časopisu