Da li je jeftinije voziti električni automobil ili na dizel gorivo?

Jedan od jačih argumenata zagovornika električnih automobila su niži operativni troškovi u odnosu na benzinske ili automobile na dizel gorivo. Ali, da li je baš sve tako