Reforme autorskih prava u EU pokreću kreativnu industriju protiv internet aktivista

Umjetnici guraju zakone za ISP filtriranje internet saobraćaja.   Evropske kreativne industrije pozivaju zakonodavce EU da podrže predloženo preispitivanje pravila o autorskim pravima