Najnoviji izum – pizza automat pomaže u doba koronavirusa

Krajnji konzument pizze iz dostave na kraju bude treća ili četvrta ruka. Zato najnoviji izum – pizza automat smanjuje rizik od eventualnog prenosa koronavirusa na minimum   Američki