Profesija sljedeće decenije: Savjetnici za digitalnu detoksikaciju

U ovoj deceniji rašće potražnja za naučnicima na području bihevioralnih nauka, poput psihologa ili sociologa, analitičarima baza podataka pa čak i savjetnicima za odvikavanje od digitalnog