Korisnici mobilnih telefona ne znaju šta znači praćenje aplikacija

Oko 43 posto korisnika telefona u studiji Univerziteta u Batu bilo je zbunjeno ili nejasno šta znači praćenje aplikacija. Ljudi su obično pogrešno tumače svrhu praćenja, misleći da je to