Zajednički projekat NASA, ESA i JAXA o uticaju pandemije koronavirusa na Zemlju

NASA, ESA i JAXA su agencije koje su na projektu počele da rade još u aprilu kad su naučnici prvi put primijetili jasne znakove promjena u prirodi i ljudskom ponašanju, a koje su direktna