Telefonske govornice postaju punjači za električna vozila

EasyGo, najveća privatna mreža za punjenje električnih vozila u Irskoj, danas je najavila novu investiciju u DC brze punjače u gradovima i selima, a oni će biti smješteni tamo gdje su nekada