Sony dodaje AI čip Raspberri Pi računarima sa jednom pločom

Sony AI čip će još više da proširi polje primjene Raspberry Pi platforme   Sony Aitrios AI platforma na čipu uskoro će se naći na Raspberry Pi pločama, a osnovna ideja je da se na