Slack GPT integriše generativnu vještačku inteligenciju u chat aplikaciju

Slack GPT-a donosi generativnu vještačku inteligenciju integrisanu direktno u Slack aplikaciju na različite načine   Slack GPT radi sa novim generativnim AI funkcijama koje korisnicima