Kako da uključite brojač riječi u realnom vremenu u Google Docs

Veliki broj ljudi koji se bave pisanjem na bilo koji način žele da imaju uvid u to koliko riječi sadrži njihov dokument. Od prošle godine, opcija za brojač riječi u relnom vremenu postoji i za