U Hrvatskoj potpisan prvi ugovor o izgradnji 5G mreže

Hrvatski Telekom i Erikson Nikola Tesla (ENT) danas su potpisali prvi 5G ugovor o saradnji   Prema ovom ugovoru, ENT će do 2024. biti ekskluzivni isporučilac radijskog dijela mobilne