Zaposleni u IT sektoru ne prihvataju niže plate jer rade od kuće

Zaposlenima u IT sektoru se nudi mogućnost stalnog rada na daljinu ako prihvate niže plate, ali oni ne misle da pristaju na to   Pandemija koronavirusa poslala je više od četiri