U Austriji podignuta tužba protiv Google-a zbog kršenja GDPR-a

Austrijska neprofitna organizacija Noyb podigla tužbu protiv Google-a zbog kršenja GDPR-a, jer Android operativni sistem generiše ID bez izričitog pristanka korisnika   Austrijska