Kako pronaći izgubljeni telefon pomoću GPS-a

Globalni sistem za pozicioniranje (GPS) je satelitski program koji nije izmišljen samo za dobijanje ispravnih uputstava kako doći do određene lokacije. Može se koristiti i za praćenje lokacije