„Loki“ – električni automobil iz 3D štampača | Video

Prvi njemački električni automobil iz 3D-štampača zove se „Loki“ (LOCI) i ima jedno sjedište i otvorenu karoseriju. Motor – još nema. U ovom trenutku je više skulptura nego funkcionalno