Razočaran što Zuckeberg više cijeni profit nego istinu, Luke Skywalker obrisao Facebook profil

Iz Facebook-a ističu kako je njihov stav da bi ljudi trebali da čuju sve što im osobe koje ih žele da vode žele reći, zbog čega je, razočarani Luke Skywalker obrisao svoj profil na