Pas robot „Spot“ iz Boston Dynamics-a se koristi u policiji

Pas robot "Spot" pozajmljen odjeljenju za bombe   Tokom godina kako se tehnologija poboljšava, vidjeli smo neke od tih tehnologija koje koriste agencije za provođenje zakona, poput dronova