Microsoft treba da ugasi Microsoft Store – ili da ga popravi

Popravljanje bi bilo lako: jednostavno ponudite ljudima softver kojeg žele da preuzmu. Koja su od ove četiri aplikacije drugačija od ostalih: iOS App Store, Android Play, Google Chrome