Mlazni motor na električnu energiju iz Wuhana

Istraživači sa univerziteta u Wuhanu izradili su prototip mlaznoga motora koji kao izvor energije ima isključivo električnu energiju, dok za reaktivni pogon koristi usmjereni pritisak