Gdje je zapelo sa USB-c utičnicom?

Kad se pojavio 2014. godine, USB-C trebao je biti rješenje svih problema, univerzalni način za povezivanje uređaja, ali i način na koji se oni napajaju. Nažalost, pet godina kasnije,