Dron kojim upravlja AI poništio odluku ljudskog operatera u simulaciji i napao vlastite trupe

Događaj izazvao visoku zabrinutost   Tokom nedavne prezentacije na Samitu u SAD o budućim borbenim vazdušnim i svemirskim sposobnostima, pukovnik Taker Hamilton, šef AI testa i operacija