„Neuralink“ radi na simbiozi ljudskog mozga i kompjutera

Četvrta, i najmanje poznata, kompanija preduzetnika i inovatora Elon Muska - Neuralink, održala je prezentaciju na kojoj je, po prvi put, upoznala javnost sa tehnologijom na kojoj radi i ciljevima