Vještačke neuronske mreže će znati šta je dobro a šta ne

Kombinacija neuronske mreže, ogromnih banaka podataka i sposobnosti učenja omogućava oponašanje pojedinih ljudskih sposobnosti, a naučnici sada pokušavaju da odu korak dalje i tome pridodaju i