PHP ili Node.js: šta izabrati?

Evo kako se web "server sajd" stara garda i novajlija od strane okrenu jedan protiv drugog To je klasični holivudski zaplet: rasprava između dva stara prijatelja koji su otišli u dva pravca.