Zašto ne izgleda isto naš odraz u ogledalu i naše fotografije?

Kako možemo vidjeti pravu sliku sebe, preko fotografije ili gledajući naš odraz u ogledalu?   Nesumnjivo je da se možemo naći u situaciji da se pogledamo u ogledalo, vidimo odraz i