Microsof Azure i Oracle Clouds se povezuju

Direktna mrežna veza i interoperabilnost identiteta omogućavaju korisnicima da pokvećaju radne kapacitete preko Microsoft i Oracle oblaka Microsoft i Oracle postaju partneri u oblaku,