Oxford Economics objavio pozitivan izvještaj o ekonomskom uticaju Huawei-ja na evropsku privredu

Analitičari Oxford Economics-a u izvještaju navode kako je Huawei u prošloj godini stimulativno djelovao na evropsku privredu kroz direktne i indirektne efekte, a doprinos kompanije snažno raste