Google testira koncept ličnih profilnih kartica za pretraživač

Google je pokrenuo testiranje koncepta profilnih kartica koji omogućuje stvaranje javnog profila koji će biti dostupan svima koji pretražuju Google-ov pretraživač   Google testira