„Pljačka“, francuski film o koroni, izazvao, alarmirao i podijelio javnost

"Pljačka", francuski film o koroni, izazvao veliku buru, javnost podijeljena i alarmirana. CIA najavila pandemiju prije 11. godina...   "Hold up" (Pljačka), dokumentarni film o koroni,