IT-Mixer poklanja srećnom čitaocu bluetooth zvučnik

IT-MIXER P*O*K*L*A*N*J*A BLUETOOTH ZVUČNIK   Poštovani čitaoci, IT-mixer u saradnji sa kompanijom MMSCODE daruje srećnom čitaocu jedan bluetooth zvučnik. Nagradna igra je putem