Koja zanimanja nestaju zbog vještačke inteligencije?

Sa razvojem vještačke inteligencije predvija se da će mnoga zanimanja otići u zaborav a da će roboti preuzeti većinu poslova koje sada obavljaju ljudi. U narednih deset godina slijedi