Američki profesor preko vještačke inteligencije protein SARS-CoV-2 pretvara u zvuk

Protein SARS-CoV-2 pretvoren u zvuk djeluje na naše uvo na isti način na koji koronavirus djeluje na naše ćelije. To bi moglo da pomogne u pronalaženju načina da zaustavimo njegovo širenje,