NASA hakovana “jeftinim” Raspberry Pi kompjuterom

Sve i jedan "tehnološki geek" poznaje termin Raspberry Pi kompjuter ako ne i posjeduje jedan. Zgodna i jeftina igračkica za raznorazne eksperimente i upotrebu. Ali iskorištavanje neovlašćenog