Od sada možete odregistrovati broj telefona sa RCS servisa preko web-a

Google je nedavno tiho predstavio mogućnost da korisnici odregistruju svoj broj telefona sa RCS servisa za slanje poruka. Google trenutno slanje svih Android poruka vrši preko RCS-a, što