Reklama za iPhone 11 zapalila internet, žele je zabraniti

Izaziva anksioznost   Reklama za iPhone 11, koja započinje zvukom alarma na smartfonu, razljutila je korisnike društvenih mreža u tolikoj mjeri da neki traže da je se