Ruski robot Robo-C može da vas zamijeni pa čak i da liči na vas

Ruska kompanija Promobot proizvela je robot, pod imenom Robo-C, namijenjenog poslovnom tržištu, koji je u stanju da zamijeni ljude u obavljanju brojnih zadataka   Izrada humanoidnih