Osma RSNOG konferencija 15. novembra u Beogradu – otvorene prijave

Otvorene su prijave za Osmu RSNOG konferenciju, koju 15. novembra 2022. organizuje Grupa mrežnih operatora Srbije (RSNOG – RS Network Operators’ Group)   Osma RSNOG konferencija se