Izbjegavajte čuvanje šifri u ovim pretraživačima

RedLine Stealer, zlonamjerni malver za krađu informacija, operiše na popularnim platformama kakve su Chrome, Opera i Edge. Analitičari bezbjednosti savjetuju da se šifre na ovim