Nestajuće poruke na WhatsApp-u neće morati potpuno da nestanu

Korisnici na WhatsApp-u će moći da zadrže nestajuće poruke, ali samo ako za to dobiju saglasnost   WhatsApp funkcija "nestajuće poruke" omogućava da se poruke automatski brišu nakon